+357 24 656 406

  clients(at)lawyers-cyprus.com

+357 24 656 406
clients(at)lawyers-cyprus.com
Company Formation Cyprus

CHECK COMPANY
NAME AVAILABILITY (Step 1)Articles

Otwieranie spółki zależnej na Cyprze

Updated on Friday 29th June 2018

Rate this article
5 5 1
based on 1 reviews


Open-a-Subsidiary-in-Cyprus.jpg

Cypr ma nowoczesne offshorowe ustawodawstwo, stabilną jurysdykcję i najniższą stawkę podatkową od osób prawnych w Europie (10%). W tych korzystnych warunkach jedną z możliwości biznesowych na Cyprze są spółki zależne reprezentujące podmioty, które są własnością i są zarządzane przez spółkę dominującą, która posiada ponad 50% udziałów.
 
Otwarcie filii na Cyprze może być wyborem zagranicznego inwestora, biorąc pod uwagę korzyści, jakie może uzyskać z polityki Cypru w zakresie jego ochrony jako wierzyciela i systemu podatkowego. Cypryjska spółka zależna jest traktowana jako osoba prawna i musi prowadzić własne rachunki. Rachunki finansowe i roczny raport z audytu są wymagane przez Ustawę o Firmach i muszą być składane do lokalnych Organów Podatkowych i Rejestru Firm Cypryjskich.
 
Na Cyprze formy, w których można zorganizować spółkę zależną, to: prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD) oraz spółka akcyjna ograniczona udziałami (PLC). W pierwszym przypadku liczba akcjonariuszy może wynosić od 1 do 50, natomiast w przypadku spółek akcyjnych nie ma żadnych ograniczeń co do liczby akcjonariuszy. Kolejna różnica między tymi dwoma rodzajami firm cypryjskich jest związana z wymaganym kapitałem: w przypadku spółek publicznych minimalny kapitał zakładowy wynosi 15 000 CYP, natomiast w przypadku podmiotów prywatnych nie ma żadnych minimalnych wymogów dotyczących kapitału zakładowego.
 
Rejestracja spółki zależnej na Cyprze może zająć od 10 do 18 dni roboczych, a pierwszym krokiem jest wybranie nazwy firmy i przesłanie jej do Rejestratora Firm do zatwierdzenia. Po uzyskaniu zgody (odpowiedź może trwać od 3 do 6 dni roboczych) proces rejestracji może być kontynuowany. Kolejnym krokiem jest złożenie dokumentów dotyczących informacji o akcjonariuszu, a także członkach rady, nazwie i adresie firmy oraz jej działalności, wraz z deklaracją zgodności prawnej.
 
W odpowiedzi na twoją aplikację zostaną wydane następujące zaświadczenia:
 
Zaświadczenie założenia
Zaświadczenie akcjonariuszy
Zaświadczenie Dyrektorów i Sekretarza
Zaświadczenie adresu siedziby
 
 
Firma zależna na Cyprze musi być następnie zarejestrowana w następujących ministerstwach: Ministerstwo Gospodarki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (podatek od rocznego zysku spółki), Ministerstwo Finansów w zakresie podatku VAT oraz Ministerstwo Pracy w Sprawie Składki Socjalnej.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji i spersonalizowanego doradztwa w zakresie procedur i regulacji dla podmiotów zależnych na Cyprze, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Spotkaj się z nami w Larnace

Zadzwoń do nas teraz na +357 24 656 406 aby umówić się na spotkanie z naszymi konsultantami w Larnace, Cypr. 


Alternatywnie można włączyć firmę bez podróży na Cypr.

Kontakt